Zabava

Sponzori sajta

 

Reka Tisa

Tisa je reka u Panonskom basenu, leva pritoka Dunava; izvire u istočnim Karpatima u Ukrajini, gde nastaje od Bele i Crne Tise. Teče kroz Mađarsku i Srbiju i u Dunav se uliva kod Titela.
Ukupna dužina toka je 966 km od čega je u našoj zemlji 197 km. Glavne pritoke Tise su Samoš, Bodrog, Šajo, Kereš, Moriš(najveća), Zlatica i Begej. Plovna je na dužini od 532 km i to za veće rečne brodove od Sente do Titela.

Kanalom Dunav-Tisa-Dunav povezana je sa Dunavom Kod Bezdana i Bantske Palanke; kod Bečeja gde je preseca kanal, izgrađena je betonska brana sa prevodnicom.

Kanal DTD...
Kanal Dunav-Tisa-Dunav je najveći plovni i melioracioni kanal u jugoistočnoj Evropi. Osnova je velikog hidro sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u Bačkoj i Banatu, AP Vojvodina. Dužina svih plovnih kanala iznosi 664,1 km, a ukupna dužina svih kanala hidrosistema oko 930 km.
Melioracioni sistem omogućava navodnjavanje oko 500 hiljada hektara, a odvodnjavanje sa preko milion hektara obradivih površina.