Zabava

Sponzori sajta

 

Turizam u Bečeju

Bečej je značajan kulturno-istorijski centar sa značajnim arheološkim nalazištima. To je stari grad sa dosta spomenika kulture, sa građevinama stare i novije arhitekture. U svojoj lepoti posebno se ističu crkve u samom centru grada kao sama zgrada opštine. Nedaleko od Bečeja nalazi se dvorac veleposednika Bogdana Dunđerskog koji sada funkcioniše kao hotel "Fantast" sa sopstvenom ergelom konja.
Prirodno bogatstvo Bečeja predstavljaju i izvori termalne vode. Nedaleko od centra grada nalazi se jodna banja pa u kompleksu sa sportskim centrom i lepim hotelom uz reku Tisu, može biti vrlo perspektivno za razvoj sportsko-rekreativnog i banjskog turizma.
Ukoliko dolazite u Bečej, za smeštaj vam preporučujemo dva hotela:
- HOTEL ''FANTAST''
- Rejting: ***
- Adresa: Bačko-topolski put bb, 21220 Bečej
- Telefon: 021/6915-200; 021/6913-531; Fax: 021/6915-200
- Kapacitet: 2 apartmana, 1 trokrevetna i  17 dvokrevetne sobe, restoran (90 mesta), cafe bar (25 mesta), konferencijska sala (80 mesta), svečani  salon i  parking.
- Ostalo: Kompleks obuhvata i ergelu, kapelu, mali kaštel i park sa jezerom, igralište za decu i dva terena za tenis. Dvorac je moguće obići i uz pratnju vodiča.
Hotel se nalazi se na 15 km udaljenosti od Bečeja, na putu prema Bačkoj Topoli.
O dvorcu.....
Po ugledu na pojedine evropske veleposednike i Bogdan Dunđerski podiže svoj zamak. Gradnja je trajala od 1919. do 1923. godine. Zamak predstavlja mešavinu različitih stilova. Sam toranj i četiri ugaone kule napravljeni su u stilu neogotike, dok su svečana sala i oba ulaza urađeni u stilu neoklasicizma. Svojom lepotom se ističe i otvoreni bazen. Kapela veleposednika Bogdana Dunđerskog, podignuta 1923. godine. Osvećenje je izvršio bečejski prota Jovan Stepanov. Izgrađena je u neovizantijskom stilu, prema projektu zemunskog arhitekte Krausa.

- HOTEL ''BELA LAĐA'' 
- Rejting: ***
- Adresa: Borisa Kidriča bb 21220 Bečej
- Telefon: 021/ 815-608; Fax: 021/815-908
- Kapacitet: 6 apartmana, 24 dvokrevetne sobe, aperitiv bar, restoran (350 mesta) i nacionalni restoran (70 mesta), konferencijska sala (30 + 2 x 40) i parking.
- Ostalo: Na sto metara od hotela nalazi se sportsko-rekreacioni centar "Mladost" u čijem sastavu se nalaze: sportska hala,  otvoreni i zatvoreni bazeni, teretana, trim, kabinet,      streljana,sauna i otvoreni teniski tereni. Tu su još i  Stadion fudbalskog kluba ,,Bečej'',     zdravstveni centar ,,Jodna banja,, sa termalnom vodom, goranski  park, šetalište duž obale reke Tise sa trim stazama pogodnim za kondicione treninge sportskih ekipa.
Hotel se nalazi na 800 metara od centra grada na obali reke Tise.

Turizam u Novom Bečeju

Novi Bečej je grad bogate prošlosti. Tragovi mladeg kamenog i bronzanog doba vezani su za dva značajna lokaliteta u blizini grada - Bordoš i Matejski brod. Nedaleko od Novog Bečeja nalazi se spomenik iz srednjeg veka - ARAČA, crkva iz XIII veka. U centru Novog Bečeja, uz samu obalu reke Tise, nalazi se hotel "Tiski cvet". Hotel je dobio ime po endemskoj vrsti insekta čija se larva razvija samo u mulju korita reke Tise.

- HOTEL "TISKI CVET"
- Rejting: ***
- Adresa: Borisa Kidriča bb 23272 Novi Bečej
- Telefon: 023/773-424; Fax: 023/771-140
- Kapacitet: 4 apartmana, 26 dvokrevetnih soba, restoran (250 mesta), aperitiv bar, konferencijska sala (80 mesta), letnja bašta i parking.
- Ostalo: U blizini hotela je moderno opremljena sportska sala namenjena svim malim sportovima, kao i teniski teren.
- Hotel pruža uslugu: prenoćišta, polupansiona, pansiona i dnevnog odmora.