Zabava

Sponzori sajta

 

Autobuski prevoz

POLASCI U PRIGRADSKOM I LOKALNOM SAOBRAĆAJU SA AUTOBUSKE STANICE BEČEJ


Novi Bečej
5:00, 5:55 * , 7:05 * , 9:20 * , 11:20 , 11:55, 12:40 šp, 13:30, 14:15, 16:20, 18:40 šp, 19:00 (nedeljom i drž avnim praz nikom ), 19:30

iz Novog Bečeja
5:20, 6:35 * , 7:05 šp, 8:20, 12:05 šp, 12:40 šp, 13:50 * , 14:45, 16:40, 17:30, 19:05

Bačko Petrovo Selo
5:00, 5:50 * , 6:15, 6:55, 7:45 (samo nedeljom i državnim praz nikom ), 8:00, 8:55, 10:55, 12:00, 12:10, 12:35 šp, 13:30 * , 13:50, 14:15, 15:10, 18:40 ** , 19:30 šp, 20:20

iz  Bačkog Petrovog Sela
5:20, 6:20, 6:40 * , 7:25, 8:50 * , 10:20, 12:30, 13:00, 14:00 šp, 14:35, 18:55, 19:50 ** , 20:40

Bačko Gradište
4:45, 5:45, 5:50, 6:15, 6:25 * , 6:55 , 7:40 * , 8:40, 10:45, 12:20, 12:40 šp,13:20, 13:30 šp, 14:05, 14:15, 14:20, 15:00, 17:00, 18:20 ** , 19:10, 19:40

 iz Bačkog Gradišta
5:20, 5:30, 6:25, 6:35, 7:25 * , 8:40 * , 9:25, 10:25 (S,N i drž avnim praz nikom ), 11:35, 12:20, 12:45, 12:55, 13:45, 13:55, 14:15, 14:50 * , 15:55, 16:50, 17:40, 18:35, 19:05, 20:00, 21:35

Mileševo - Drljan
5:30, 6:55, 11:40 * , 13:30 šp, 14:15, 19:30

iz Mileševa
5:20, 6:20 * , 12:20, 14:00, 19:40

Breg - Novo Selo
5:30, 11:40 * , 13:15 šp, 19:10 šp

sa Novog Sela
6:20 * , 12:00 šp, 13:50, 19:45 šp

Radičević
6:05, 11:15 * , 12:40 šp, 13:10, 14:15, 15:10, 18:40, 19:30

iz Radičevića
5:20, 6:30 * , 7:00 šp, 8:30, 12:55 šp, 13:50, 19:25

Jezero
5:45 (leti), 6:45 (zimi), 13:30

sa Jezera
6:05 (leti), 7:05 (zimi), 13:50

Poljanica
6:30, 13:35

sa Poljanice
7:00, 14:00 Napomena: Polasci za Poljanicu su školski polasci i saobracaju zavisno od smena u OŠ “Šamu Mihalj”, Becej

POLASCI SA AUTOBUSKE STANICE NOVI BEČEJ

Bečej
5:30, 6:40 * , 7:05 šp, 7:20 (ponedeljkom), 8:25, 9:25 * , 12:05 šp, 13:05 šp, 13:50 * , 14:30 (nedeljom), 15:10, 16:45, 17:35, 19:10

iz Bečeja
5:00, 5:55, 7:05 * , 7:50 * , 9:20 * , 11:00, 11:50 šp, 12:40 šp, 13:30 šp, 14:15, 16:20, 18:40 šp, 19:10 (nedeljom), 19:30

Novo Miloševo
4:30, 5:50 * , 6:15, 8:00 * , 11:50 šp, 12:45, 14:05, 14:10 * , 15:10, 16:30, 18:20 šp, 22:05

iz Novog Miloševa
5:20, 6:30 * , 7:05 (pon edeljkom ), 8:05, 9:10 * , 12:20 šp, 13:30, 14:30, 14:55 * , 16:55, 18:50, 22:55

Bočar
4:30, 5:50 * , 11:50 šp, 12:45, 14:10 * , 15:10, 22:05

iz Bočara
5:10, 6:20 * , 13:20, 14:45 * , 16:45, 22:45

Kumane
5:00 * , 6:00, 6:15 * , 6:50 šp, 11:00, 12:15 šp, 13:05, 14:10 * , 15:10

iz Kumana
5:25 * , 6:15, 7:05 šp, 10:05 * , 13:05 šp, 13:30 * , 14:30 * , 14:45, 15:30, 19:40 (radnim danima i nedeljom)

LEGENDA
- polasci označeni tamnije saobraćaju svakim danom
- polasci označeni * saobraćaju radnim danom i subotom
- polasci označeni ** saobraćaju radnim danom, nedeljom i državnim   praznicima
- polasci označeni svetlije saobraćaju samo radnim danom
- polasci označeni S, N saobraćaju samo subotom i nedeljom
- polasci označeni šp su školski polasci i saobraćaju u vreme trajanja   školske nastave