Zabava

Sponzori sajta

 

Obrazovanje u Bečeju

Prva srpska osnovna škola (Centralna osnovna škola) u Bečeju postoji od 1703. godine i jedna je od najstarijih osnovnih škola u Vojvodini. Spratna zgrada podignuta je 1861. godine i danas se tamo nalazi mašinska škola.
Prva srpska čitaonica je osnovana 1862. godine koja se nalazila u prizemlju. Prva srpska osnovna skola - danas mašinska škola Centralne osnovne škole i imala je knjižni fond od oko 500 knjiga.

Prva mađarska čitaonica je osnovana 1869. godine i posedovala je fond od 900 knjiga.
Prva mađarska osnovna škola je osnovana 1765. godine dok je državna realna gimnazija počela sa radom 2. novembra 1925.godine i veoma brzo stekla glas veoma priznate gimnazije.

Današnje obrazovanje u Bečeju odvija se u:
- Dečijem vrtiću "Labud Pejović"
- Šest osnovnih škola u opštini Bečej
- Tri srednje škole (gimnazija, ekonomsko-trgovačka i mašinska škola)
- Nižoj muzičkoj školi i
- Specijalnoj školi za lako retardiranu decu u psihičkom razvoju.

Obrazovanje u Novom Bečeju

Obrazovanje u Novom Bečeju ima dugu i veoma bogatu tradiciju. Zgrada nekadašnje osnovne, a sada srednje škole izgrađena je 1906. godine. Ova zgrada bila je jedna od najlepših takve vrste u Torontalskoj županijim, a i danas je svakako najimpozantija javna zgrada Novog Bečeja. U zgradi novobečejske osnovne (sada srednje) škole prvih godina posle Prvog svetskog rata bio je smešten ženski Harkovski institut koji su pohađale ćerke puskih emigranata naseljenih u Novom Bečeju, ali i iz čitave tadašnje Juslavije. Na osnovu ukaza kralja Aleksandra, 14.oktobra 1924. fodine u Novom Bečeju je otvorena šestorazredna gimnazija koju je izdržavao odbor građana na čelu sa sveštenikom Stevanom Krstonošićem. Godine 1961. - 1962. u školi su se nalazila dva odeljenja ekonomske škole iz Zrenjanina. 1962. godine u Novom Bečeju se osniva gimnazija u koji je '62./ '63. školske godine upisana prva generacija. 1966. godine u školi se otvaraju isturena odeljenja za KV radnike iz Zrenjaninske škole, da bi 1968. godine dobila verifikaciju za KV radnike metalske struke.
1973. godine spajaju se gimnazija i skola za KV radnike i formira se "škola za srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar".
1977. škola menja naziv u "Školski centar Ivo Lola Ribar". Od 01. januara 1984. godine nosi naziv "Srednja škola Ivo Lola Ribar'' i školuje kadrove mašinske, tekstilne i prirodno matematičke struke. Od 01. septembra nosi naziv samo ''Srednja škola''. Danas je to škola mešovitog tipa i ima četiri područja rada: - gimnazija; - ekonomija, pravo i administracija; - mašinstvo; - tekstilstvo.