Zabava

Sponzori sajta

 

Kulturni život u Bečeju

Kulturni život u opštini se odvija preko Narodne biblioteke, Gradskog muzeja, Centra za kulturu i Istorijskog arhiva. U okviru Centra za kulturu gradsko pozorište ima veliku ulogu a pored njega tu se još nalazi i asambl narodnih pesama i igara "Ðido". Najstarija ustanova iz oblasti kulture u opštini Becej je Narodna biblioteka koja je osnovana davne 1863. godine. Ona raspolaže sa više od 80.000 knjiga i znacajna je institucija za razvoj i unapredenje kulture u becejskoj opštini.


Gradski muzej koji je osnovan 1953. godine tokom svog postojanja je proširivao svoju delatnost. On raspolaže sa materijalnim ostacima koji svedoce o kulturi na prostoru opštine Becej od neolita pa do današnjih dana. U Gradskom muzeju zastupljena je istorija, arheologija, etnologija, numizmatika i likovno stvaralaštvo. Kulturna manifestacija - Majske igre koja predstavlja smotru decijeg stvaralaštva iz citave Srbije održava se svake godine i predstavlja izvarednu manifestaciju koja kulturno obogacuje ne samo naš grad nego i širu oblast naše zemlje.